Дружимо з “Афлатуном”

Афлатун

З дошкільного віку дитина стає мимовільним учасником економічного життя дорослих, опиняється у вирі різноманітної економічної інформації. Щоб полегшити процес соціалізації вихованців нашого дошкільного навчального закладу, розширити їхні знання про життя сучасного суспільства, нами було розроблено етапи впровадження програми «АФЛАТУН».

Першим кроком після наказу Департаменту освіти Вінницької міської ради

було написання наказу по дошкільному навчальному закладі про впровадження

даної програми.

Другим етапом було створення творчої групи в дошкільному закладі і вивчення кожним педагогом Програми.

Третім – створення естетичного розвивального предметно – ігрового простору.

Четвертим етапом – інформування батьків.

Системою впровадження ми охопили дітей середнього та старшого дошкільного віку, використовуючи при цьому різні форми його організації, головне, щоб ця робота проводилася не фрагментно, а системно й передбачала перехід від простішого до більш складних понять.

Реалізуючи завдання програми «Дитина» та програми «Афлатун» у своїй роботі дотримуємось таких принципів:

 1. Принцип науковості. Будуємо роботу з урахуванням особливостей вікової дитячої психології (типів темпераменту, характеру дитини, психічних процесів). Даємо можливість дітям розуміти й оперувати термінами економічної абетки.
 2. Принцип систематичності в опануванні знань і навичок.
 3. Принцип доступності. Добираємо матеріал згідно вікових особливостей дітей .
 4. Принцип свідомості й активності. Пояснюємо дітям причинно – наслідкові зв’язки. Спонукаємо дітей до активної взаємодії з педагогом, з іншими дітьми. Заохочуємо прояви творчої ініціативи, самостійності, активності, фантазії.
 5. Принцип зв’язку з життям. Використовуємо літературні твори, малі фольклорні жанрі, казки.
 6. Принцип міцності засвоєння набутих знань, умінь та навичок. Розвиваємо пам’ять, мислення, розширюємо світогляд.
 7. Принцип індивідуального підходу до дітей в умовах колективної роботи.
 8. Гуманно ставимося до дитини: педагоги вміло виправляють помилки, коригують гру, заохочують стимулюють правильну поведінку та діяльність.
 9. Принцип виховного змісту.
 10. Принцип наочності. Шлях дитячого пізнання починаємо з споглядання, пов’язуючи з обов’язковим суттєвим поєднанням.

При проведенні навчальної діяльності з дітьми ми намагаємося використовувати різні засоби і форми роботи, постійно змінюючи види діяльності, тим самим підвищуючи пізнавальну активність дітей.

Форми організації роботи з дітьми

Афлатун

Традиційні:

 • традиційні , комплексні та інтегровані заняття;
 • трудова діяльність;
 • різні види ігор;
 • вирішення проблемних завдань і ситуацій;
 • спостереження;
 • екскурсії;
 • зустрічі з фахівцями;
 • тренінги;
 • дискусії;
 • театралізована діяльність;
 • економічні розваги;
 • читання художньої літератури;
 • рольові програвання поведінки в різних ситуаціях;
 • імітаційні вправи;
 • розгадування кросвордів та загадок;
 • образотворча діяльність.

Афлатун

Не традиційні:

 • творче моделювання та проектування;
 • перегляд слайд – шоу;
 • виготовлення макетів;
 • виготовлення технологічних карт;
 • аукціон економічних ідей.

Засідання бізнес – клуб

Налаштування доступності
Налаштування контрасту
Розмір шрифту
Міжбуквенний інтервал
Міжстрочний інтервал
Зображення
Шрифт
Скинути налаштування