Нормативна база

Нормативно-правові документи

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ТА ПОСТАНОВИ

1. Закон України ”Про освіту” http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

2. Конвенція про права дитини http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/230-2017-р

3. Закон України “Про дошкільну освіту” http://zakon.rada.gov.ua/go/2628-14

4. Закон України ”Про охорону дитинства” http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

ВІДОМЧІ ДОКУМЕНТИ ПРО НАВЧАЛЬНІ ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ

1. Наказ МОН України “Про затвердження Примірого статуту дошкільного навчалььного закладу” http://www.uazakon.com/documents/date_7m/pg_iuwrol.htm

2. Інструкція “Про ділову документацію в дошкільних навчадльних закладах” http://mon.gov.ua/content/Освіта/instrukcziya.pdf

3. Положення “Про дошкільний навчальний заклад” http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-п