Прозорість та інформаційна відкритість закладу

1.Статут закладу

2. Ліцензія на впровадження освітньої діяльності

3. Структура і органи управління закладу освіти.

4. Кадровий склад педагогічного колективу.

5. Освітні програми , що реалізуються в закладі

6.Фактична кількість дітей, що зараховані до закладу

7. Мова освітнього процесу – українська

8. Наявні вакантні посади – музичний керівник, кухар, вихователь, два асистента вихователя інклюзивної групи.

9. Матеріально-технічне забезпечення закладу

10. Результати моніторингу якості освіти

11. Річний звіт керівника про діяльність закладу

12.Порядок прийому дітей до закладу.

13. Функціонують групи №5, №8 - інклюзивні групи для дітей дошкільного віку.

14. Розмір плати батьків за харчування дітей в закладі.pdf

15. Обгрунтування енегргії

16. Обгрунтування овочі ранні

17.Обгрунтування овочі.

18. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

19. Освітня програма на 2023-2024 навчальний рік.

20.Стратегія розвитку КЗ "ДНЗ №14 ВМР" на 2022-2024 роки

21. Перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників КЗ "ЗДО №14 ВМР" на 2022-2024 роки

22. Річні плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників за 2021-2023 навчальні роки